اقامت در آلمان به صورت سرمايه گذاري يكي از روش هاي قابل اطمينان جهت اخد اقامت اين كشور است.
آلمان كه قطب اقتصادي اتحاديه اروپا به شمار مي‌رود محلي امن براي سرمايه گذاري مستقيم در پروژه هاي مختلف است
مشاورين ما مي‌توانند بهترين روش سرمايه گذاري را براي شما انتخاب كرده و در مسير اخذاقامت آلمان به شما كمك كنند.
براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت ما در بيو مراجعه كرده و يا با مشاورين ما تماس بگيريد